Home

ข่าวสารใต้ร่มโพธิ์


 

 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง SAVE ZONE, NO NEW FACE” “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่

เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 


 ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 


 ประกาศแผนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 


ประกาศแผนสร้างบ้านพักครู 


 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน แสดงความยินดีกับครูธีรนัย วงศ์เหมอะ และ ครู สุกลวัฒน์ แซ่ว่าง ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 31/10/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 23/10/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ยินดีต้อนรับ ครูในโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 6 ประจําปีพุทธศักราช 2562 มูลนิธิทีช ฟอร์ไทยแลนด์และโครงการร้อยพลังการศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ทั้ง 2 ท่าน โดยทำการสอนในวิชา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 21/10/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 4 ต.ค 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามพญาผูคา โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและฝึกทักษะกรีฑาให้นักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 5/10/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 2 ต.ค. 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกับครูรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู ที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 3/10/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 9/08/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 2 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมป่ากลางต้อนรับคณะทำงานจาก สพฐ.ลงพื้นที่ภาคสนามถอดกระบวนการเรียนรู้และเก็บข้อมูลโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน ฯลฯ ณ โรงเรียนมัธญมป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 3/08/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะลูกเสือโรงเรียนมัธยมป่ากลางเข้าร่วม กองลูกเสืออำเภอปัวประกอบพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวริรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ สนามกีฬา 50 ปี โรงเรียนปัว

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 28/07/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 6-7 ก.ค.2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการค่ายศิลปะพัฒนาเยาวชน สืบสานวัฒนธรรม วิธีชีวิตท้องถิ่นป่ากลาง ณ ห้องประชุุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 08/07/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 28/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 27/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโดยมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง และคำสัตปติญาน โดยมีวงโยธวาธิตโรงเรียนมัธยมป่ากลางเป็นผู้นำขบวน

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 27/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมพวงชมพูโรงเรียน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 17/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 13/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

 วันที่ 7-9 มิถุนายน โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 โดยมี คณะสงฆ์ อาภากโรกุมภีร์ภิกขุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นผู้อบรมและให้ความรู้แก่นักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 10/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

เช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางร่วมแสดงความยินดีกับครูจิราพร มาพริก ที่ได้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ที่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกและยินดีต้อนรับครู สุกลวัตน์ แซ่ย่าง ครูศิลปะคนใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 22/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่่ากลางได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวัน วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณใต้ต้นโพธิ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 17/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน  

 

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 10/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน  

 

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสารใต้ร่มโพธิ์

งานฝ่ายวิชาการ

งานฝ่ายวิชาการ

นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หัวงานฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 


นางสาวณชพร  จิตอารี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายทินกฤต  เรือนสม
ครู ชำนาญการ

นายอัครพนธ์  คงตาล
ครู ชำนาญการ


นายจักรพงษ์  กานนิล
ครู ชำนาญการ


นายเอกชัย  อุตมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

 
นางจิราพร  มาพริก
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 
นางกัณฐมณี  สมมุติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางพัชรินทร์  สุทธหลวง
ครู ชำนาญการ


นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
ครู ชำนาญการ


นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
ครู ชำนาญการ


นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
ครู

   

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

CCI260916_00013.png

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday54
mod_vvisit_counterYesterday40
mod_vvisit_counterThis week133
mod_vvisit_counterLast week629
mod_vvisit_counterThis month1930
mod_vvisit_counterLast month1805
mod_vvisit_counterAll days50282

Online Now: 1
Your IP: 54.237.183.249
,
Today: กันยายน 29, 2020

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

qr code mtpk.PNG