Home

ประกาศข่าวสารทางโรงเรียน


ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 

 ดาวโหลด รายละเอียดการสมัคร   ใบสมัคร


ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ปีการศึกษา 2564 


ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง 


ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 


 ประกาศแผนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 


ประกาศแผนสร้างบ้านพักครู 

 


 

 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------

       

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน รองผู้อำนวยการสุริยา  พนะสัน นำคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนทุ่งช้าง ในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม หลักการและแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียนและ การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในโรงเรียน คลิกดูรูปภาพ       

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

   

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง        โดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน รองผู้อำนวยการสุริยา พนะสันและคณะครูนำนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 ณ สนามพญาภูคา โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  คลิกดูรูปภาพ       

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน และรองผู้อำนวยการสุริยา พนะสัน เป็นเจ้าภาพการแสดงภาคกลางคืน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความสามารถ และ มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชาติพันธุ์ม้ง

คลิกดูรูปภาพ       

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึงตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกดูรูปภาพ       

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประชุมวางแผนก่อนปิดภาคเรียน      1/2563 และแสดงความยินดีก้บคณะครูที่ได้รับการเลื่่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุริยา พนะสัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอปัว

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ยินดีต้อนรับ ครูในโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 6 ประจําปีพุทธศักราช 2562 มูลนิธิทีช ฟอร์ไทยแลนด์และโครงการร้อยพลังการศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ทั้ง 2 ท่าน โดยทำการสอนในวิชา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 4 ต.ค 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามพญาผูคา โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและฝึกทักษะกรีฑาให้นักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 2 ต.ค. 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกับครูรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู ที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่

 คลิกดูรูปภาพ    

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 คลิกดูรูปภาพ    

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 2 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมป่ากลางต้อนรับคณะทำงานจาก สพฐ.ลงพื้นที่ภาคสนามถอดกระบวนการเรียนรู้และเก็บข้อมูลโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน ฯลฯ ณ โรงเรียนมัธญมป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะลูกเสือโรงเรียนมัธยมป่ากลางเข้าร่วม กองลูกเสืออำเภอปัวประกอบพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวริรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ สนามกีฬา 50 ปี โรงเรียนปัว

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 6-7 ก.ค.2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการค่ายศิลปะพัฒนาเยาวชน สืบสานวัฒนธรรม วิธีชีวิตท้องถิ่นป่ากลาง ณ ห้องประชุุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโดยมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง และคำสัตปติญาน โดยมีวงโยธวาธิตโรงเรียนมัธยมป่ากลางเป็นผู้นำขบวน

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมพวงชมพูโรงเรียน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 17/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 13/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

 วันที่ 7-9 มิถุนายน โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 โดยมี คณะสงฆ์ อาภากโรกุมภีร์ภิกขุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นผู้อบรมและให้ความรู้แก่นักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 10/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

เช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางร่วมแสดงความยินดีกับครูจิราพร มาพริก ที่ได้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ที่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกและยินดีต้อนรับครู สุกลวัตน์ แซ่ย่าง ครูศิลปะคนใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 22/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่่ากลางได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวัน วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณใต้ต้นโพธิ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 17/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน  

 

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 10/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน  

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศข่าวสารทางโรงเรียน

งานฝ่ายวิชาการ

งานฝ่ายวิชาการ

นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หัวงานฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 


นางสาวณชพร  จิตอารี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายทินกฤต  เรือนสม
ครู ชำนาญการ

นายอัครพนธ์  คงตาล
ครู ชำนาญการ


นายจักรพงษ์  กานนิล
ครู ชำนาญการ

        
นายเอกชัย  อุตมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 
นางกัณฐมณี  สมมุติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางพัชรินทร์  สุทธหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

นางกัลยา  พรมสาส์น

ครู ชำนาญการพิเศษ


นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
ครู ชำนาญการ


นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
ครู ชำนาญการ


นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
ครูชำนาญการ 
 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday32
mod_vvisit_counterYesterday65
mod_vvisit_counterThis week199
mod_vvisit_counterLast week579
mod_vvisit_counterThis month1028
mod_vvisit_counterLast month2202
mod_vvisit_counterAll days62187

Online Now: 1
Your IP: 35.171.164.78
,
Today: เมษายน 14, 2021

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

qr code mtpk.PNG