Home

ข่าวสารใต้ร่มโพธิ์

 


 

วัวันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เนื่องในวันปิยมหาราช

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 23/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

วันที่ 22 ต.ค.2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรม การอบรบเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ MTPK Lives School Innovative เพื่อให้คณะครูนำไปใช้การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ โดยมี นายนิคม พลทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 22/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ พีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10-14 ต.ค. 2561 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดย

#ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชายรุ่นไม่เกินอายุ 18 ปี

#ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิงรุ่นไม่เกินอายุ 18 ปี

นำทีมโดย ครูเศกสันต์ สุทธหลวงและครูสุจินดา ทรายแหลมทอง 

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 17/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

วัน ที่่ 12 ตุลาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารพร้อมทั้งครูฝึก โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เข้าร่วมในพิธีสวนสนามและปิดการฝึก ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยมีท่าน พ.ท.เจษฎากรป์ หาญกาย ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.38 เป็นประธาน ห้วงการฝึก 1-12 ต.ค.61

คลิกดูรูปภาพ

 (อัพเดท 13/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

วันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจจกรรมกรีฑาสีภายใน ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามพญาภูคาโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

คลิกดูรูปภาพ

 (อัพเดท 23/09/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2561 คณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ยินดีต้อนรับ ท่านพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  คลิกดูรูปภาพ

 (อัพเดท 22/09/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2561 มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมป่่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม "ค่ายฉลาดรู้เรื่องเพศ" สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกดูรูปภาพ

 (อัพเดท 22/09/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

นที่ 21 กันยายน 2561 มูโรงเรียนมัธยมป่่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561 ทุกวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิคม  พลทิพย์ เป็นผู้กล่าวสาร

 (อัพเดท 22/09/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่มีความรู้และความบันเทิงทั้งครูและนักเรียน  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 24/07/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP 2018 โดยคณะนักศึกษา คณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 2/07/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 26/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรม "ค่ายวัยรุ่น วัยไส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง เลี่ยงอย่างไรไม่ให้เสพ" ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยได้รับสนันสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและสถานีตำรวจภูธรปัว  คลิกดูภาพ 

 (อัพเดท 23/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 


 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ในปีการศึกษา 2561  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 15/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 2/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันที่ 26 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวัน วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561  คลิกดูภาพ

 

 

 

 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิด งานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับความชื่นชมจากผู้คนที่ร่วมงาน  คลิกดูภาพ

 

 

 

วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมป่่ากลางได้จัดกิจกรรมปฐมนิทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 1/2561 ณโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  คลิกดูภาพ

 

 

   

 

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสารใต้ร่มโพธิ์

งานฝ่ายวิชาการ

งานฝ่ายวิชาการ

นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หัวงานฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 


นางสาวณชพร  จิตอารี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายทินกฤต  เรือนสม
ครู ชำนาญการ

นายอัครพนธ์  คงตาล
ครู ชำนาญการ


นายจักรพงษ์  กานนิล
ครู ชำนาญการ


นายเอกชัย  อุตมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

 
นางจิราพร  มาพริก
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 
นางกัณฐมณี  สมมุติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางพัชรินทร์  สุทธหลวง
ครู ชำนาญการ


นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
ครู ชำนาญการ


นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
ครู ชำนาญการ


นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
ครู

   

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ผู้อำนวยการโรงเรียน

CCI260916_00013.jpg

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8
mod_vvisit_counterYesterday38
mod_vvisit_counterThis week81
mod_vvisit_counterLast week206
mod_vvisit_counterThis month648
mod_vvisit_counterLast month1169
mod_vvisit_counterAll days12034

Online Now: 1
Your IP: 54.161.77.30
,
Today: ตุลาคม 23, 2018

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

5.png