Home

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์  คงไว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัทธ์ธีรา  อายุพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ คีรีสันติกุล
ครูชำนาญการ
 
MR. Sina  Sobhanian
ครูชาวต่างชาติ (ชาวอิหร่าน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

 

 
นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายนันทวัฒน์  คีรีสันติกุล
ครู ชำนาญการ

นายเอกนรินทร์  วีระวงค์
ครู ชำนาญการ

นางสาววาสนา  ดีปินใจ
ครู ค.ศ.1

 
นางสาวกุณฑล    อินปา

ครูพี่เลี้ยงเด็ก ฯ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

 

นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 
     
  นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
ครู เชี่ยวชาญ
 

 นายสกุลวัฒน์  แซ่ว่าง

ครูอัตราจ้าง


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคคลากรกลุ่มสาระ

 

 

 

นางขวัญฤดี  กันทเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี

 


       

นางกัลยา พรมสาส์น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ

ครู(พนักงานราชการ)

นายสมสบ  จินารักษ์

ครู(พนักงานราชการ)

 

   

 

 

 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

CCI260916_00013.png

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday94
mod_vvisit_counterThis week266
mod_vvisit_counterLast week464
mod_vvisit_counterThis month1646
mod_vvisit_counterLast month1744
mod_vvisit_counterAll days38410

Online Now: 2
Your IP: 35.173.57.84
,
Today: กุมภาพันธ์ 26, 2020

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

qr code mtpk.PNG