ประกาศข่าวสารทางโรงเรียน


ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 

 ดาวโหลด รายละเอียดการสมัคร   ใบสมัคร


ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ปีการศึกษา 2564 


ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง 


ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 


 ประกาศแผนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 


ประกาศแผนสร้างบ้านพักครู 

 


 

 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------

       

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน รองผู้อำนวยการสุริยา  พนะสัน นำคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนทุ่งช้าง ในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม หลักการและแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียนและ การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในโรงเรียน คลิกดูรูปภาพ       

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

   

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง        โดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน รองผู้อำนวยการสุริยา พนะสันและคณะครูนำนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 ณ สนามพญาภูคา โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  คลิกดูรูปภาพ       

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน และรองผู้อำนวยการสุริยา พนะสัน เป็นเจ้าภาพการแสดงภาคกลางคืน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความสามารถ และ มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชาติพันธุ์ม้ง

คลิกดูรูปภาพ       

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึงตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกดูรูปภาพ       

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประชุมวางแผนก่อนปิดภาคเรียน      1/2563 และแสดงความยินดีก้บคณะครูที่ได้รับการเลื่่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุริยา พนะสัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอปัว

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ยินดีต้อนรับ ครูในโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 6 ประจําปีพุทธศักราช 2562 มูลนิธิทีช ฟอร์ไทยแลนด์และโครงการร้อยพลังการศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ทั้ง 2 ท่าน โดยทำการสอนในวิชา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 4 ต.ค 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามพญาผูคา โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและฝึกทักษะกรีฑาให้นักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 2 ต.ค. 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกับครูรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู ที่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่

 คลิกดูรูปภาพ    

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 คลิกดูรูปภาพ    

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 2 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมป่ากลางต้อนรับคณะทำงานจาก สพฐ.ลงพื้นที่ภาคสนามถอดกระบวนการเรียนรู้และเก็บข้อมูลโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน ฯลฯ ณ โรงเรียนมัธญมป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะลูกเสือโรงเรียนมัธยมป่ากลางเข้าร่วม กองลูกเสืออำเภอปัวประกอบพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวริรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ สนามกีฬา 50 ปี โรงเรียนปัว

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 6-7 ก.ค.2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการค่ายศิลปะพัฒนาเยาวชน สืบสานวัฒนธรรม วิธีชีวิตท้องถิ่นป่ากลาง ณ ห้องประชุุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโดยมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ากลาง และคำสัตปติญาน โดยมีวงโยธวาธิตโรงเรียนมัธยมป่ากลางเป็นผู้นำขบวน

 คลิกดูรูปภาพ    

 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมพวงชมพูโรงเรียน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 17/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 13/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

 วันที่ 7-9 มิถุนายน โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 โดยมี คณะสงฆ์ อาภากโรกุมภีร์ภิกขุ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นผู้อบรมและให้ความรู้แก่นักเรียน

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 10/06/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

เช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางร่วมแสดงความยินดีกับครูจิราพร มาพริก ที่ได้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ที่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกและยินดีต้อนรับครู สุกลวัตน์ แซ่ย่าง ครูศิลปะคนใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ    

(อัพเดท 22/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน   

 

เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่่ากลางได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวัน วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณใต้ต้นโพธิ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 17/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน  

 

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 10/05/2562) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน  

 

 

วันที่ 2-3 พ.ย. 2561 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดโครงการค่าย Word Astronomy & Space เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ควาเข้าใจในเนื้อหา รวมถึงภาคปฏิบัติ ของ วิชาโลกดาราศาสตร์ โดยมีคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ มาเป็นผู้ให้ความรู้

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 5/11/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

วันที่ 4 พ.ย. 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางจัด การกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2561 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 5/11/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

วันที่ 31 ต.ค. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จัดกิจจกรรม วันฮาโลวีน ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้มากมาย

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 31/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เนื่องในวันปิยมหาราช

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 23/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

วันที่ 22 ต.ค.2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรม การอบรบเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ MTPK Lives School Innovative เพื่อให้คณะครูนำไปใช้การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ โดยมี นายนิคม พลทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 22/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ พีทีที ฟลอร์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10-14 ต.ค. 2561 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดย

#ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชายรุ่นไม่เกินอายุ 18 ปี

#ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิงรุ่นไม่เกินอายุ 18 ปี

นำทีมโดย ครูเศกสันต์ สุทธหลวงและครูสุจินดา ทรายแหลมทอง 

 คลิกดูรูปภาพ   

(อัพเดท 17/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

วัน ที่่ 12 ตุลาคม 2561 นักศึกษาวิชาทหารพร้อมทั้งครูฝึก โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เข้าร่วมในพิธีสวนสนามและปิดการฝึก ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยมีท่าน พ.ท.เจษฎากรป์ หาญกาย ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.38 เป็นประธาน ห้วงการฝึก 1-12 ต.ค.61

คลิกดูรูปภาพ

 (อัพเดท 13/10/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

วันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจจกรรมกรีฑาสีภายใน ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามพญาภูคาโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

คลิกดูรูปภาพ

 (อัพเดท 23/09/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2561 คณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ยินดีต้อนรับ ท่านพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  คลิกดูรูปภาพ

 (อัพเดท 22/09/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2561 มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมป่่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม "ค่ายฉลาดรู้เรื่องเพศ" สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกดูรูปภาพ

 (อัพเดท 22/09/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

นที่ 21 กันยายน 2561 มูโรงเรียนมัธยมป่่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561 ทุกวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิคม  พลทิพย์ เป็นผู้กล่าวสาร

 (อัพเดท 22/09/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 

 

 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่มีความรู้และความบันเทิงทั้งครูและนักเรียน  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 24/07/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP 2018 โดยคณะนักศึกษา คณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 2/07/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 26/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรม "ค่ายวัยรุ่น วัยไส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง เลี่ยงอย่างไรไม่ให้เสพ" ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยได้รับสนันสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและสถานีตำรวจภูธรปัว  คลิกดูภาพ 

 (อัพเดท 23/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน 


 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ในปีการศึกษา 2561  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 15/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น  คลิกดูภาพ

 (อัพเดท 2/06/2561) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน

 

 

วันที่ 26 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวัน วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561  คลิกดูภาพ

 

 

 

 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิด งานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับความชื่นชมจากผู้คนที่ร่วมงาน  คลิกดูภาพ

 

 

 

วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมป่่ากลางได้จัดกิจกรรมปฐมนิทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 1/2561 ณโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  คลิกดูภาพ

 

 

 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday65
mod_vvisit_counterThis week200
mod_vvisit_counterLast week579
mod_vvisit_counterThis month1029
mod_vvisit_counterLast month2202
mod_vvisit_counterAll days62188

Online Now: 1
Your IP: 35.171.164.78
,
Today: เมษายน 14, 2021

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

qr code mtpk.PNG