เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน


 ที่    
 

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิชาเคมี 5ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โดยใช้สื่อการเรียนการสอน ชุด สารชีวโมเลกุล ครูนายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์ ตำแหน่งครูชำนาญการ 

 

เรื่อง ผลการใช้เรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาการคิดคล่องแม่สูตรคูณแม่ 2 – 12
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ครูสาวณชพร จิตอารี ตำแหน่งครูชำนาญการ 

 .

การวิจัยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รูปแบบ CBLด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)รายวิชาบูรณาการอิงถิ่นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 
ครูกัลยา พรมสาส์นกุล ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

 .

งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอั้งกฤษ โดยการฝึกการแจกลูกสะกดคำ(Phonics)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ครูจิราภรณ์ คีรีสันติกุล ตำแหน่งครูชำนาญการ 

 .

รายงานการวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การส่งเสริมการอ่านทานองเสนาะ ครูภูริตา ใบยา ตำแหน่งครูชำนาญการ

 
 .

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาจีน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 我们都是留学生(พวกเราล้วนเป็นนักศึกษาต่างชาติ)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราภรณ์  คงไว ตำแหน่งครู

 
. รายงานผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/
 
นายธีรนัย วงค์เหมอะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
 

ผลงานวิชาการธีรนัย

 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

คลิกไฟล์

จำนวนผู้เข้าชม

ห้องสมุดโรงเรียน

งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

 

บันทึกข้อความครูผู้สอนแจ้งครูที่ปรึกษา  ดาวห์โหลด
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนขาดเรียน  ดาวห์โหลด
 หมายเลขเอกสารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน-โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  ดาวห์โหลด
 มก.001-ระเบียนสะสม  ดาวห์โหลด
 มก.002-บันทีกการเยี่ยมบ้าน  ดาวห์โหลด
 มก.004-sdq-นร.ประเมินตนเอง  ดาวห์โหลด
 มก.005-sdq-ครูประเมิน  ดาวห์โหลด
 มก.006-sdq-ผปค.ประเมิน  ดาวห์โหลด
 มก.007-eq  ดาวห์โหลด
 มก.008-แบบวัดโรคซึมเศร้า  ดาวห์โหลด
 มก.009-แบบประเมินความเครียด  ดาวห์โหลด
 มก.010-แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต  ดาวห์โหลด
มก.011-แบบประเมินพหุปัญญา  ดาวห์โหลด
 มก.012-แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  ดาวห์โหลด
 มก.023-แบบบันทึกการให้คำปรึกษา  ดาวห์โหลด
 มก.024-แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน  ดาวห์โหลด
 มก.025-แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน  ดาวห์โหลด
 มก.026-แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  ดาวห์โหลด
 มก.027-หนังสือรายงานพฤติกรรมนักเรียนถึงผู้ปกครอง  ดาวห์โหลด
 มก.028-แบบประสานงานกับผู้ปกครอง  ดาวห์โหลด
 มก.029-แบบบันทึกการส่งต่อ-ภายใน  ดาวห์โหลด
 มก.030-แบบแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน  ดาวห์โหลด
   

 

ผลงานวิชาการนางกัณฐมณี สมมุติ

เรื่อง    รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5E) เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คลิกดู บทคัดย่อ.PDF

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterYesterday65
mod_vvisit_counterThis week206
mod_vvisit_counterLast week579
mod_vvisit_counterThis month1035
mod_vvisit_counterLast month2202
mod_vvisit_counterAll days62194

Online Now: 4
Your IP: 35.171.164.78
,
Today: เมษายน 14, 2021

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

qr code mtpk.PNG