ผลงานผู้บริหาร/ครูผู้สอน

ผลงานผู้บริหาร/ครูผู้สอน

ผลงานผู้บริหาร

1. นายนิคม  พลทิพย์ ได้รับรางวัล  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจ าปี 2559  ระดับเขตพื้นทกี่ารศึกษา
ประเภทใหก้ารสนับสนุน

ผลงานครูผู้สอน

1. นางกัลยา  พรมสาส์น ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559  ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. นายปัณณธร  อ่อนแก้วครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


4. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง       ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


5. 
นายจักรพงษ์  กานิล   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


6.นายปวินท์  สุทธหลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


7.

นางปิยพร  มิ่งเมือง     ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

8. นางราวัลย์   ฑีฆาวงค์ได้รับรางวัล พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 

ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


9. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาศิลปะ สพม. เขต 37


10. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง      ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีมัธยมศึกษา เขต 37 ยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง 

สาขากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

11. นายจิรายุ   จันทร์เพ็ง ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34
mod_vvisit_counterYesterday65
mod_vvisit_counterThis week201
mod_vvisit_counterLast week579
mod_vvisit_counterThis month1030
mod_vvisit_counterLast month2202
mod_vvisit_counterAll days62189

Online Now: 2
Your IP: 35.171.164.78
,
Today: เมษายน 14, 2021

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

qr code mtpk.PNG