ผลงานวิชาการครู


เผยแพร่ผลงานวิชาการ


ลำดับ    เรื่อง


1            แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ระดับ ม.1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ์                         ผลงานวิชาการ 

              นางสาวณชพร  จิตอารี   ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


2            การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เชิงคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ                                     ผลงานวิชาการ

              การเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง                 

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๗

              นางภูริตา   ใบยา   ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


3           แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนอ่าน                                    ผลงานวิชาการ 

             แบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

             นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


 

 4          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุด นโยบายการเงิน การคลัง                                       ผลงานวิชาการ

             กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเอกนรินทร์   วีระวงค์  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


 

 5          รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ                                                 ผลงานวิชาการ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                      

นายจักรพงษ์  กานิล   ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 


 

6        รายงานผลการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา                                        ผลงานวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                      

สมใจ  เนตรทิพย์  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการ 


 

 7          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนจริง                                                                         ผลงานวิชาการ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  จังหวัดน่าน                                                    

นางจิราพร  มาพริก ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ 


 

8         รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น                                                        ผลงานวิชาการ          วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                   

นายทินกฤต เรือนสม ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ 


 

9          รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวน                                               ผลงานวิชาการ

การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5E) เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                              

นางกัณฐมณี  สมมุติตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ 


 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday54
mod_vvisit_counterYesterday66
mod_vvisit_counterThis week429
mod_vvisit_counterLast week344
mod_vvisit_counterThis month328
mod_vvisit_counterLast month1631
mod_vvisit_counterAll days59285

Online Now: 2
Your IP: 18.210.12.229
,
Today: มีนาคม 05, 2021

QR CODE เว็บไซต์โรงเรียน

qr code mtpk.PNG