ผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน นำคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนทุ่งช้าง

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง นำโดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน รองผู้อำนวยการสุริยา พนะสัน นำคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนทุ่งช้าง เรื่องการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม หลักการและแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียนและการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในโรงเรียน

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม