มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน นำโดย ผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน รองผู้อำนวยการสุริยา พนะสัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม