ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอัตรากำลังครู  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวโหลด ประกาศ

ดาวโหลด ใบสมัคร