กองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2565

กองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คลิกดูกิจกรรม https://fb.watch/e23cyeV9F7/