ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง            ตำแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจัดจ้าง 

รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ดาวโหลดรายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1NVqecdbCsc4BcjO7GhXgGA_SlaC3E6l4/view?usp=sharing

ติดต่อเบอร์โทรเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 0935966922