ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรรรมศิลป์

ตามที่ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ผู้สอนกลุ่มวิชาเอก
อุตสาหกรรรรมศิลป์ นั้น
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1zS5d5u7dYmlhYM3oIxJEhRG1jZtiEAsg/view?usp=sharing