ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง นำโดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน รองผู้อำนวยการสุริยา พนะสัน พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL) สู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม (Innovative School) ต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

คลิกดูรายละเอียด