ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง