ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ

ดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1pL_rHIgxTHht9PxG2FnrpJ2QYCiraRA4/view?usp=sharin

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูสมใจ  เนตรทิพย์  0931346722