ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน

https://drive.google.com/file/d/1C6TE958z-Mcf_yZM1NQkwO73T2xI6WHO/view?usp=drive_link