ร่วมนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นำโดยว่าที่ร้อยโท กฤษณะชัย ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ครูกัลยา พรมสาส์น ครูจักรพงษ์ กานิล ครูนัทชา จิณเสน และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ของโรงเรียน ด้วยการบริหารจัดการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกเชิงพื้นที่วิถีน่าน ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่นจาก
ผ้าเขียนเทียน ผ้าปัก ในรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร ตอน “เรื่องเล่าจากชาวน่าน” ผ่านช่องรายการ OBEC Channel โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานในรายการ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดน่าน