ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/14RXCsIO7YzWz_y8NJHxVSpPN5ryr6ug8/view?usp=drive_link