admin

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร นักเรียนชั …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคค …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน Read More »

แนะแนวทางการศึกษาต่อโครงการผลิตครูผู้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้รับ …

แนะแนวทางการศึกษาต่อโครงการผลิตครูผู้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมป่ากลาง