admin

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักงาน …

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Read More »

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

คลิกดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1 …

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) Read More »

ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง และผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1KA98 …

ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง และผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

การเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนมัธยมป่ากลางมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลผ …

การเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนมัธยมป่ากลางมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร …

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เนื่องด้วยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีการติดเชื้อไ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เนื่องด้วยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีการติดเชื้อไ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ร่วมกับ โรงเรียนเมืองแงง ดำเนินการ …

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา Read More »