ประกาศข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคค …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1V2Xo …

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ

ดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1pL_rHIgx …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สพม.น่าน เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สพม.น่าน เรื่องประกาศ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สพม.น่าน เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัด …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

ดาวโหลดรายละเอียด  https://drive.google.com/file/d/1Nhz …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ Read More »

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรรรมศิลป์

ตามที่ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำนักง …

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรรรมศิลป์ Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ Read More »