ประกาศข่าวสารจากโรงเรียน

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

คลิกดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1 …

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) Read More »

ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง และผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1KA98 …

ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง และผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

การเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนมัธยมป่ากลางมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลผ …

การเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนมัธยมป่ากลางมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร …

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เนื่องด้วยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีการติดเชื้อไ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เนื่องด้วยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีการติดเชื้อไ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในตำบลป่ากลาง

  ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียน …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในตำบลป่ากลาง Read More »

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ช่องทางปกติ สมัครได้ที่ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ …

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ช่องทางปกติ สมัครได้ที่ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ Read More »