ประกาศข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา https://drive.google …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/14RXC …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งแม่บ้าน

ดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1YFsBfkyw …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งแม่บ้าน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต ำแหน่ง แม่บ้าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1l3ym …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต ำแหน่ง แม่บ้าน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1UiEm …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน เอกนาฏศิลป์

ดาวโหลดรายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/file …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน เอกนาฏศิลป์ Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1k9xD …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ดาวโหลด ประกาศผลการคัดเลือก https://drive.google.com/fi …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ดาวโหลด รายละเอียดประกาศผลการคัดเลือก https://drive.goo …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและพนักงานขับรถ

รายละเอียดการสอบคัดเลือก https://drive.google.com/file/ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและพนักงานขับรถ Read More »