ประกาศข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/18lVt3ZQJuXN …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1jhqWewzNDdK …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำน …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร นักเรียนชั …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคค …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1V2Xo …

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ

ดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1pL_rHIgx …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สพม.น่าน เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สพม.น่าน เรื่องประกาศ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัด สพม.น่าน เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน Read More »