กิจกรรมใต้ร่มโพธิ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง นำโดยผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน รองผ …

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม Read More »

กองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2565

กองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ชนะเลิศการประกวด …

กองเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2565 Read More »

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ร่วมกับ โรงเรียนเมืองแงง ดำเนินการ …

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา Read More »

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน นำโดย ผู้อำนวยการธนชาต ชา …

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Read More »

ผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน นำคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนทุ่งช้าง

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง นำ …

ผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน นำคณะครู ศึกษาดูงานโรงเรียนทุ่งช้าง Read More »

ผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน ร่วมแสดงพิธีเปิดปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยผู้อำนวย …

ผู้อำนวยการธนชาต ชาวส้าน ร่วมแสดงพิธีเปิดปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 Read More »

รวมภาพบรรยากาศการแสดงของนักเรียนในเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยผู้อำนวย …

รวมภาพบรรยากาศการแสดงของนักเรียนในเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 Read More »