Uncategorized

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต ำแหน่ง แม่บ้าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1l3ym …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต ำแหน่ง แม่บ้าน Read More »

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1V2Xo …

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เนื่องด้วยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีการติดเชื้อไ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »