แผนที่โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง MATTAYOMPAKLANG SCHOOL
เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
โทรศัพท์ : 054-718499, โทรสาร : 054-718498 อีเมล์ : mtpk@mtpk.ac.th