รูปภาพและสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ปีการศึกษา 2564

รูปภาพโรงเรียนมัธยมป่ากลาง