ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ช่องทางปกติ สมัครได้ที่ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางออนไลน์
กรอกใบสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 1
กรอกใบสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 4