การเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนมัธยมป่ากลางมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ดาวโหลดคลิกดูรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/10iiAfvJ7WP_uk5OrVFChQWq0e8kbXOrv/view?usp=sharing