การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนมัธยมป่ากลางมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เพื่อจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1nXVJsI4bkcb2-6rGknzf41ERu_lX-jsm/view?usp=sharing