ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง และผลการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1KA98l_tDAv3V7xNQntrmwsA-uRFokSgC/view?usp=sharing