ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

ดาวโหลดรายละเอียด