ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน

       รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงาน อาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
หรือโทรสอบถามได้ที่ครูภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด  บอร์โทรศัพท์ส่วนตัว 0935966922
ดาวโหลดรายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1R0HNvDKeG4Z6jgNTftTJmqP7gAsrco6E/view?usp=sharing