แนะแนวทางการศึกษาต่อโครงการผลิตครูผู้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้รับควาอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการมาประชาสัมพันธ์ แนะแนวทางการศึกษาต่อโครงการผลิตครูผู้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง