ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

รายละเอียดการสอบคัดเลือกhttps://drive.google.com/file/d/1oFpdVoq2NJ2-bmecBrVATXDa5Gp7Ckzg/view?usp=drive_link