ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและพนักงานขับรถ

รายละเอียดการสอบคัดเลือก https://drive.google.com/file/d/1Ct1XL2O-mMZmQTPrn4cL3CBnJkYBCQ6M/view?usp=drive_link