ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ดาวโหลด รายละเอียดประกาศผลการคัดเลือก https://drive.google.com/file/d/10UVPyAPFkfPfOEnZRoFl3EOCpPtGqv3h/view?usp=drive_link