ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ดาวโหลด ประกาศผลการคัดเลือก https://drive.google.com/file/d/1aIVIbNOCCVd_D6zyPwqiSChbL2DOFdEY/view?usp=drive_link