ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1k9xDKJ1UQDYtk5WrYS9CEml3HZT9FP1G/view?usp=drive_link