ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน เอกนาฏศิลป์

ดาวโหลดรายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1OkHMhLutV8x97G9sr4a_iI2CkivjQeok/view?usp=drive_link