ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/13K6BLzCK3CD3q6myWGb5xPJsznc6I-nw/view?usp=share_link