ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ดาวโหลดรายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1V2XoNtfRFDg4fdVqGGF92o7jYdIuSKKq/view?usp=sharing