วารสารประชาสัมพันธ์

แนะแนวทางการศึกษาต่อโครงการผลิตครูผู้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมป่ากลางได้รับ …

แนะแนวทางการศึกษาต่อโครงการผลิตครูผู้มีความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ Read More »