ประกาศข่าวสารจากโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เนื่องด้วยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีการติดเชื้อไ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในตำบลป่ากลาง

  ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียน …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในตำบลป่ากลาง Read More »

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ช่องทางปกติ สมัครได้ที่ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ …

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ช่องทางปกติ สมัครได้ที่ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

  ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผ่านการ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

  ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

  ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การรับสมัครบุค …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ปีการศึกษา 2564

  ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครผู้ประ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

  ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง เสนอยื่นซองประ …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนมัธยมป่ากลาง Read More »

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง …

ประกาศโรงเรียนมัธยมป่ากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »